Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Bộ trưởng Quốc phòng: Phấn đấu có thêm nhiều Viettel

Thu Hằng

VNN - Làm việc với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Trách nhiệm chính trị của Đảng bộ quân đội là phải làm tốt và tốt hơn nữa, phấn đấu làm sao có nhiều Viettel nữa.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chỉ rõ, hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, quân đội còn có chức năng hết sức quan trọng là đội quân lao động sản xuất.

Hơn 70 năm qua, chức năng này quân đội đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc. Sau chống Pháp, có 7 vạn cán bộ chiến sĩ chuyển sang làm kinh tế, tham gia trực tiếp vào hàng loạt khu công nghiệp như khu công nghiệp Việt Trì, khu gang thép Thái Nguyên, đại thuỷ nông Bắc Hưng Hải, khoảng gần 30 nông trường. 

“Rõ ràng là thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bác là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, sản xuất. Nhiều nghị quyết của Đảng thời kỳ ấy cũng xác định quân đội tham gia làm kinh tế và đã làm tốt”, Đại tướng khẳng định.

Gần đây quân đội phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham gia xoá đói giảm nghèo, triển khai xây dựng các khu kinh tế quốc phòng.

Hiện có 23 khu kinh tế quốc phòng đứng chân ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm mà không DN nào tới được. Có hai binh đoàn 15,16, các quân khu 1,2,3,4,5 đều có doanh nghiệp, tạo điều kiện đưa hàng vạn hộ dân cư lên các điểm định cư, các địa bàn mới, sinh sống lâu dài, tạo ra thế bố trí chiến lược hết sức trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Những năm qua, các DN quân đội không ngừng đổi mới, phát triển hội nhập nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gắn phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, rất năng động, sáng tạo, chiếm lĩnh thị trường. Không những đầu tư trong nước mà cả nước ngoài, trở thành đối tác kinh tế quốc tế có uy tín.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ tự hào khi DN quân đội trong lĩnh vực viễn thông, dịch vụ cảng biển, đóng tàu, dịch vụ bay, ngân hàng… được Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá chiếm 50% các DN hàng đầu của đất nước.

“Nói như vậy để thấy nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế đã, đang và sẽ là chức năng nhiệm vụ hết sức quan trọng của quân đội trong mọi thời kỳ”, ông khẳng định.

Giữ vững hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lao động, sản xuất

Bộ trưởng nhắc lại nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội, không giao cho tổ chức, cá nhân nào lãnh đạo, điều hành quân đội.

Ông chỉ rõ, các dự án đầu tư của Viettel thành công ở Lào, Campuchia trong thời gian vừa qua đã góp phần thắt chặt đoàn kết và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.
Viettel là doanh nghiệp quốc phòng có vai trò chiến lược trong phát triển quốc phòng, mạng thông tin quân sự, phủ sóng tới vùng sâu, biên giới hải đảo, phục vụ quốc phòng, dân sinh. Về mặt quân sự, Viettel có ý nghĩa quan trọng không thể thiếu là mảng thông tin quân sự, nhất là khi có tình huống.

“Hiện chúng ta tự trang bị, không phải mua từ nước ngoài, rất mừng là Viettel tự sản xuất được như máy thông tin, ra đa, hệ thống quản lý bầu trời, tự động hoá chỉ huy...”, Bộ trưởng nói.

Bệnh cạnh đó, Viettel có các loại hàng rẻ hơn bên ngoài 70-80%, cố gắng càng rẻ càng tốt, nhưng chất lượng không thể thua kém DN bên ngoài.

“Thời gian tới, trách nhiệm chính trị của Đảng bộ quân đội là phải làm tốt và tốt hơn nữa, phấn đấu làm sao có nhiều Viettel nữa, giữ vững hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trên lĩnh vực lao động sản xuất, kết hợp kinh tế với quốc phòng. Chứng minh rằng chủ trương xây dựng các DN quân đội của Đảng là đúng đắn”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.

Đứng trên đỉnh vinh quang phải tự biết còn yếu gì

Ông ghi nhận nỗ lực của Viettel luôn nhận về mình những việc khó để vươn lên và lưu ý: “Ai cũng nói thành công của kinh tế quân đội là nói đến Viettel nhưng bản thân chúng ta đứng trên đỉnh vinh quang tự biết còn yếu gì, nôi bộ phải ổn định, đoàn kết, thống nhất để xây dựng, tập trung khắc phục các điểm yếu, khâu yếu, tạo động lực mới để tập đoàn tiếp tục phát triển”.

Ông đề nghị Viettel tiếp tục nghiên cứu quan điểm của Đảng, Nhà nước về quân đội tham gia làm kinh tế, kết hợp chặt chẽ kinh tế quốc phòng, quốc phòng kinh tế, trở thành hình mẫu DNNN về lĩnh vực này.

Đồng thời, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực kinh tế, vừa là DN làm kinh tế trong quân đội, vừa là 1 đơn vị tổ chức quân dụng đặt trong quân đội, phải gương mẫu làm cho tốt.

Bộ trưởng Quốc phòng cũng nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới cách làm, đặt mục tiêu cao để đột phá, làm xuất hiện người tài, lấy khó khăn làm môi trường rèn luyện để thành công, khuyến khích và quan tâm đến người lao động, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Mọi thành tựu khoa học kỹ thuật trước hết áp dụng cho quân sự, nên cần tranh thủ, nắm bắt thành tựu khoa học công nghệ của thế giới, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, đi trước đón đầu, vừa sản xuất tốt, vừa làm nhiệm vụ kinh tế kết hợp quốc phòng, sản xuất tốt các trang bị vũ khí... Tiếp tục chiến lược đầu tư ra nước ngoài”, Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu.