Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch phía Đông và Bán đảo Sơn Trà

Khánh Hồng

Dân Trí - UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu khu vực phía Ðông và Bán đảo Sơn Trà tỉ lệ 1/5000 với mục tiêu cụ thể hóa định hướng của quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, phân khu khu vực phía Đông và Bán đảo Sơn Trà thuộc địa giới hành chính quận Sơn Trà và phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) với quy mô diện tích đất khoảng 5.008 ha, dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 357.800 người.

Phạm vi ranh giới như sau: Phía Bắc giáp Biển Đông, phía Nam giáp Đường Hồ Xuân Hương, phía Đông giáp Biển đông, phía Tây giáp Sông Hàn.

Quy hoạch phân khu phía Đông và Bán đảo Sơn Trà được chia thành 10 khu ở bao gồm các khu có ký hiệu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J và 5 đơn vị chức năng độc lập bao gồm các khu có ký hiệu QS, DL, CN, ĐN, MN. Trong đó đất dân dụng khoảng 2.072,98 ha (41,39%), các loại đất khác trong phạm vi khu dân dụng khoảng 46,58 ha (0,93%), đất xây dựng ngoài phạm vi khu dân dụng khoảng 2.888,44 ha (57,68 %).

Theo đồ án được phê duyệt sẽ hình thành trung tâm cấp đô thị, khu vực và các khu ở hoặc đơn vị ở độc lập; phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại gắn với cải tạo, chỉnh trang, xây dựng lại các khu ở hiện có, tạo dựng một phân khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng các nhu cầu hạ tầng xã hội và nhà ở phục vụ khu công nghiệp; tổ chức không gian cảnh quan thấp tầng, trung tầng và cao tầng…

Đề xuất phân vùng thiết kế đô thị trên cơ sở các khu vực dựa trên cơ sở ranh giới nghiên cứu với các tuyến đường giao thông chính đô thị đã được xác lập trong quy hoạch sử dụng đất.

Về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các công trình cần tuân thủ các yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan tại đồ án, phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam về bố cục quy hoạch công trình; vị trí, quy mô đất của khu chức năng đô thị…

Đối với quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Được triển khai trong đồ án quy hoạch chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời, việc quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng công trình cần tuân thủ quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu được ban hành kèm theo hồ sơ quy hoạch này. Ngoài ra còn phải tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định hiện hành.

UBND thành phố giao UBND quận Sơn Trà và UBND quận Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai đồ án được duyệt theo quy định.

Giao Sở Xây dựng, UBND quận Sơn Trà, UBND quận Ngũ Hành Sơn quản lý đồ án được phê duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

Giao Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng rà soát quy hoạch, bổ sung các thành phần sử dụng đất còn thiếu đảm bảo diện tích theo quy định, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2017.