Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Giáo sư sẽ phải có công bố khoa học quốc tế

Quỳnh Trang

VNExp - Dự thảo quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 2017 nêu rõ giáo sư, phó giáo sư phải là tác giả chính của công bố khoa học quốc tế trên tạp chí thuộc hệ thống ISI hoặc Scopus.

Ngày 23/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. So với quy định hiện hành, các tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư trong dự thảo được đặt ra nhiều và cao hơn. Ứng viên phải là giảng viên đã có trên 10 năm liên tục làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên, tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Giảng viên thỉnh giảng phải có ít nhất 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy.

Để được công nhận chức danh giáo sư, ứng viên phải được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư có thời gian từ đủ 3 năm trở lên, tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Những trường hợp đã được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư hoặc cấp bằng tiến sĩ nhưng chưa đủ 3 năm phải có ít nhất gấp 2 lần các tiêu chuẩn về công bố khoa học, sách giáo trình, đề tài khoa học, hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Điểm mới trong tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của dự thảo là yêu cầu ứng viên phải có công bố quốc tế. Cụ thể, đến năm 2019, ứng viên chức danh giáo sư thuộc nhóm ngành Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ phải là tác giả chính và đã công bố được ít nhất 2 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI, Scopus; hoặc có ít nhất một bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI, Scopus và một quyển hoặc chương sách phục vụ đào tạo được xuất bản bởi một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới; hoặc ít nhất một bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI, Scopus và một bằng độc quyền sáng chế.

Ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn là tác giả chính và đã công bố được ít nhất một bài báo khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI, Scopus. 

Từ năm 2020, ứng viên phải có thêm ít nhất một bài báo khoa học. Ngoài ra, các ứng viên nhóm ngành Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ phải là tác giả chính hoặc chủ biên ít nhất một sách phục vụ đào tạo. Ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn là tác giả chính hoặc chủ biên ít nhất 3 sách phục vụ đào tạo, trong đó có một sách chuyên khảo và một giáo trình. Sách được hội đồng khoa học do thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học thành lập thẩm định và sử dụng để đào tạo từ trình độ đại học trở lên.

Các ứng viên giáo sư phải chủ trì thực hiện ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ hoặc cấp tương đương, hoặc một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên. Để được công nhận chức danh giáo sư, những người này cũng phải hướng dẫn chính ít nhất 3 nghiên cứu sinh đã có bằng tiến sĩ hoặc đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ theo quy định của pháp luật.

Về tiêu chuẩn ngoại ngữ, dự thảo quy chế nêu rõ ứng viên giáo sư, phó giáo sư phải sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn. Tiêu chuẩn này được Bộ Giáo dục quy định chi tiết là đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở nước ngoài và được cấp bằng đại học, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ của cơ sở giáo dục đại học sử dụng một trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Nhật hoặc Trung Quốc trong đào tạo; có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEFL IBT với điểm tối thiểu là 65 hoặc IELTS với điểm tối thiểu là 5.5 có thời hạn không quá 2 năm tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

Từ năm 2018 đến 2020, tiêu chuẩn sẽ tăng thêm 5.0 điểm mỗi năm trên thang điểm TOEFL IBT, tăng thêm 0.5 điểm mỗi năm trên thang điểm IELTS. Ngoài ra, các ứng viên phải nghe, nói, trình bày, thảo luận trôi chảy, tự nhiên và độc lập, không sử dụng từ điển, không có sự trợ giúp của người khác; đọc hiểu và viết được các bài báo bằng tiếng Anh về các vấn đề liên quan đến chuyên ngành của ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.