Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Còn nhiều cơ quan phải sắp xếp, tinh gọn

LÊ THANH PHONG

LĐO - Hội nghị T.Ư 6 bế mạc sau 7 ngày làm việc, về nội dung tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, yêu cầu triển khai ngay những việc đã rõ, đã chín và được nhất trí cao.

Cụ thể là xem xét kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ.

Kết thúc hoạt động ba ban này là một bước tinh gọn bộ máy rất rõ, tương đương với xóa đi ba bộ, tiết kiệm không nhỏ cho ngân sách, từ quỹ lương đến các chi phí khác. Và quan trọng hơn, đó là giảm đi sự chồng chéo trong chỉ đạo giữa các ban và các địa phương.

Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao cũng sẽ tinh giảm được nhân sự cùng các quy định trong quản lý và nhiều hoạt động khác.

Nhưng đó chỉ là một bước, bởi vì những bước tiếp theo đang chờ đợi phía trước. Như nội dung của hội nghị, đó là đối với những việc chưa đủ rõ, quá phức tạp, ý kiến còn khác nhau nhiều thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, quyết định sau, làm từng bước, chắc chắn. Dù còn có những ý kiến khác nhau, nhưng ai cũng có thể thấy rõ còn một số ban, cơ quan có thể sắp xếp tinh giảm.

Một nội dung quan trọng khác, đó là các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ công cho doanh nghiệp, người dân đảm nhiệm. Trên tinh thần này, sắp tới sẽ có sự chuyển biến rất tích cực trong việc tinh gọn bộ máy ở các cơ quan Chính phủ, một điều mà người dân, doanh nghiệp chờ đợi đã lâu.

Chính phủ cũng có nhiều ban, cơ quan quản lý chồng chéo, các địa phương cũng đẻ ra vô số ban. Thông tin công khai về 5 “siêu ban” với gần một ngàn người ăn lương ngân sách của Hà Nội là một ví dụ điển hình. Sắp xếp được các ban, cơ quan trong hệ thống Đảng, Chính phủ và UBND các địa phương thực sự là một cuộc cách mạng về cải cách hành chính. Chắc chắn sẽ làm được, nhưng hãy làm càng nhanh càng tốt.

Tất nhiên sẽ có những cản trở vì động chạm đến quyền lợi của những người được thụ hưởng từ quyền lực của các cơ quan này. Nhưng đất nước phải đi về phía trước để xây dựng những giá trị mới, tầm vóc mới, ôm giữ những bất hợp lý chỉ làm chậm sự phát triển của dân tộc.