Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Việt Nam hợp pháp hóa casino để hội nhập quốc tế

THẢO NGUYÊN

LĐO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết điều này tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 9.2.

Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn nước ngoài về việc tại sao gần đây Chính phủ Việt Nam mới tuyên bố hợp pháp hóa casino và thể thao cá độ, ông Lê Hải Bình nêu rõ:

“Trong nhiều năm qua, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế một cách toàn diện. Trong suốt tiến trình đổi mới của Việt Nam nói chung cũng như tiến trình  hội nhập quốc tế của Việt Nam nói riêng, Đảng và Nhà nước, Chính phủ dần dần đưa ra các chính sách làm sao cho phù hợp với thực tiễn của quốc tế cũng như phù hợp với trình độ phát triển của đất nước. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng cũng như những chính sách của Nhà nước và Chính phủ đều nhằm phục vụ sự phát triển của đất nước và phù hợp với sự phát triển của xã hội cũng như trình độ dân trí”.